Dozare glucoză urinară (probă urină 24 ore)

12 LEI
BIOCHIMIE serică și urinară
Laborator de analize medicale Spitalul Providenta Iasi