Dozare glucoză urinară (probă urină 24 ore)

19 LEI
BIOCHIMIE serică și urinară