Chestionar de satisfactie - Spitalul Providența

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ați primit în Spitalul Providența Iași și a creșterii calității acestora, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos și de a depune acest chestionar în orice cutie amplasată pe fiecare nivel al clădirii inscripționată “Opinia pacientului”.

Chestionarul este anonim. Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor rămâne confidenţiale. Informaţia obţinută nu va fi asociată cu dumneavoastră. După completare, chestionarul se va depune în orice cutie amplasată pe fiecare nivel al clădirii inscripționată “Opinia pacientului”. Vă rugăm să fiți sinceri și să alegeţi varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.

Date demografice
Sex
Mediul de rezidență
Ultima școală absolvită
1. La internare ați fost însoțit/ă în secție de
2. Când aţi intrat prima dată în această unitate ce impresie v-aţi făcut? Alegeţi trei cuvinte care descriu cel mai bine situaţia
3. Situaţia din unitatea de primire, pe care tocmai aţi descris-o, v-a modificat starea de spirit? (bifaţi o singură variantă)
4. Cum aţi ajuns să apelaţi la internare pentru spitalul nostru (bifaţi una din variantele de răspuns)
5. Sunteţi la prima internare sau la o reinternare?
6. În cadrul acestei internări, puteţi spune că
1. Aţi fost primit cu amabilitate de la început?
2. Aţi făcut baie la internare?
3. Aţi fost informat despre şi aţi semnat ACORDUL INFORMAT AL PACIENTULUI INTERNAT?
4. Aţi primit un exemplar din ÎNDRUMARUL PACIENTULUI?
5. Aţi fost informat pe înţelesul dvs. despre drepturile dvs. ca pacient?
6. Ați fost informat/ă asupra diagnosticului, tratamentului și regimului prescris de medic?
7. În cazul în care a trebuit să vă deplasați la diferite secții/compartimente din spital, ați beneficiat de suport medical?
8. Aţi avut complicaţii post-operatorii/post-tratament?
9. Fiolele de medicamente s-au deschis în faţa dvs.?
10. Aţi sesizat orice formă de condiţionare a îngrijirilor de care aţi avut nevoie?
11. Pentru a beneficia de mai multă atenţie din partea personalului aţi simţit nevoia să recompensaţi un cadru medical?
7. Ați fost instruit/ă asupra modului în care ar fi trebuit să primiți medicamentele pe cale orală?
8. Administrarea medicamentelor pe cale orală s-a făcut sub supravegherea asistentei?
9. Medicamentele administrate în spital
10. Apreciaţi pe o scală de la 1 la 3 calitatea serviciilor menţionate mai jos primite de către dvs.
Comunicarea cu ceilalţi pacienţi
Atitudinea şi comunicarea cu personalul la primire
Atitudinea şi comunicarea cu personalul pe parcursul șederii dvs. în unitate
Îngrijirea acordată de medic
Timpul de aşteptare până la prima examinare de către medic, în cadrul secției în care ați fost internat?
Îngrijirea acordată de asistente
Tratamentul primit în perioada de spitalizare
Îngrijirea acordată de infirmiere
Îngrijirea post operatorie și ATI
Calitatea meselor servite şi distribuirea acestora
Calitatea lenjeriei
Calitatea condițiilor de cazare – salon (dotare, facilități)
Calitatea curăţeniei în grupurile sanitare (băi + WC)
Calitatea curățeniei în spital
1 - Foarte bună | 2 - Satisfăcătoare | 3 - Nesatisfăcătoare
 
11. În ce măsură următoarele afirmaţii despre medicul care v-a tratat sunt adevărate?
A răspuns la întrebările puse de mine
S-a ocupat cu atenție de cazul meu
A înțeles problemele mele medicale
A manifestat interes în rezolvarea problemei mele medicale
12. În ce măsură următoarele afirmaţii despre asistentele medicale/asistenții medicali care v-au tratat sunt adevărate?
Mi-au acordat respectul și atenția cuvenită unui pacient
Au răspuns la întrebările puse de mine
Au respectat orele de administrare a tratamentului recomandat de medic
Au înțeles problemele mele medicale
Au manifestat interes în tratarea mea
13. Documente externare

În momentul întocmirii documentelor de externare, ați fost informați cu privire la suma cheltuită pentru spitalizarea dvs. prin oferirea unei copii a decontului de cheltuieli?

14. Cât de mulţumit sunteţi/aţi fost?
15. Dacă ar fi să aveţi nevoie de un serviciu medical disponibil în această unitate v-aţi întoarce la Spitalul Providența?
16. Recomandare

Dacă un apropiat, un prieten sau altă persoană ar avea nevoie de un serviciu medical despre care ştiţi că este disponibil aici i-aţi recomanda să vină?

18. Apreciați că vi s-au respectat drepturile dumneavoastră ca pacient/ă?