Creatinină urinară (probă urină spontană)

12 LEI
BIOCHIMIE serică și urinară