Creatinină urinară (probă urină spontană)

19 LEI
BIOCHIMIE serică și urinară