Antigen Giardia intestinalis (din materii fecale)

45 LEI
IMUNOLOGIE