Metodologia proprie de rambursare la cererea asiguratilor a cheltuielilor suportate de catre acestia pe perioada internarii

Art.1 Se aproba Metodologia proprie de rambursare la cererea asiguratilor a cheltuielilor suportate de catre acestia pe perioada internarii, in conditiile prevazute de art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016, in cadrul Spitalului Providenta Iasi.

Art.2 Metodologia de rambursare prevazuta la art.1 este urmatoarea:

-  Pacientul care a suportat pe perioada spitalizarii (internare continua sau internare de zi) cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, investigatii paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016, va formula o cerere si o va depune la Triajul Spitalului sau la Compartimentul Administrativ.

-  Cererea va contine obligatoriu numele, prenumele, CNP, adresa de domiciliu, contul bancar, banca si datele de contact (numar de telefon, sau e-mail) ale asiguratului.

- Cererea va fi in prealabil avizata de catre medicul curant din sectia unde pacientul a fost internat si va avea atasate documentele medicale din care sa rezulte tratamentul prescris si efectuat.

- Anexat cererii se va depune factura fiscala/ bonul fiscal care atesta cheltuiala efectuata si perioada.

- Spitalul, va analiza cererea si va verifica daca sunt întrunite condițiile rambursării, respectiv cele prevazute la art. 12, Anexa 23 din Ordinul nr. 377/2016. Nu se vor deconta materialele sanitare si medicamentele pentru afectiunile din programele nationale de sanatate si pentru bolile care necesita aprobarea comisiilor CAS. Decontarea se va efectua in limita listei care a stat la baza contractarii cu CAS.

- Rambursarea cheltuielii se va efectua prin virament, in contul bancar indicat de pacient in cerere, sau in numerar in situatia in care pacientul nu detine cont, in maxim 30 zile calendaristice de la data inregistrarii solicitării.

Art.3 Prezenta metodologie va fi afisata in loc lizibil/ site.