Criterii de internare

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

 1. diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 2. tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, dacă pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare;
 3. alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție;
 4. toate internările se fac în concordanţă cu structura de secţie și compartimente pe specialităţi a spitalului.

I. În funcție de durata de spitalizare, asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 • spitalizare continuă cu o durată de peste 12 ore.
 • spitalizare de zi cu o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).

II. Serviciile medicale spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală şi cuprind:

 1. consultații;
 2. investigații;
 3. stabilirea diagnosticului;
 4. tratamente medicale și/sau chirurgicale;
 5. îngrijire, recuperare, medicație, monitorizare și supraveghere, materiale sanitare, dispozitive medicale;
 6. Pentru serviciile furnizate în regim de spitalizare continuă se adaugă cazarea și masa.

III. Pacienții sunt internați în secțiile noastre prin programare stabilită de medicii specialiști din Ambulatoriul Spitalului Providența în urma unei consultații. Programarea pentru internare se stabilește în funcție de afecțiunea și de gravitatea simptomelor pacientului dar și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.

Etichete