Criterii de prioritizare pentru internările programabile

Spitalul Providența este un spital privat și nu este structurat ca spital de urgență.

Internarea pacienților se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică, condiții sociale, opțiuni politice sau antipatii personale.

Internarile se vor face în ordinea solicitărilor și ținând cont și de gravitatea afecțiunii, iar după ocuparea paturilor se întocmesc Liste de așteptare.

Listele de așteptare nu sunt publicate pe site pentru a respecta art.21, cap. 4 din Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacienților.

Criterii de prioritizare a pacienților pentru pacienții înscriși pe liste sunt:

  • Unele afecțiuni cu caracter de urgențe medicale ce pot fi tratate în cadrul spitalului nostru, cu personalul și aparatura din dotarea acestuia.
  • Afecțiuni chirurgicale cronice acutizate.
  • Afecțiuni medicale decompensate.