Investigațiile și tratamentele care sunt decontate de către casa de asigurări

Servicii contractate de Spitalul Providenta cu CAS Iasi
Nt. crt. Analize medicale
1 Hemoleucograma completa-hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numatatoare leucocite, numaratoare tormbocite, formula leucocitara indici eritrocitari
2 Numărătoare reticulocite
3 Examen citologic al frotiului sanguin
4 VSH
5 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
6 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
7 Timp Quick și INR (International Normalised Ratio)
9 APTT
10 Fibrinogenemie
11 Proteine totale serice
12 Electroforeza proteinelor serice
13 Feritină serică
14 Uree serică
15 Acid uric seric
16 Creatinină serică
17 Bilirubină totală
18 Bilirubină directă
19 Glicemie
20 Colesterol seric total
21 HDL colesterol
22 LDL colesterol
23 Trigliceride serice
24 TGP
25 TGO
26 Creatinkinaza CK
27 Gama GT
28 Fosfatază alcalină
29 Sodiu seric
30 Potasiu seric
31 Calciu seric total
32 Calciu ionic seric
33 Magneziemie
34 Sideremie
35 Fosfor (fosfat seric)
36 Examen complet de urină (sumar + sediment)
37 Dozare proteine urinare
38 Microalbuminuria (albumină urinară)
39 Dozare glucoză urinară
40 Creatinină urinară
41 TSH
42 FT4
44 Hormonul foliculinostimulant FSH
45 Hormonul luteinizant (LH)
46 Cortizol
47 Testosteron
48 Estradiol
49 Progesteron
50 Prolactină
51 Anti-HAV IgM
52 Ag HBs (screening)
53 Anti HCV
54 Testare HIV la gravidă
55 ASLO
56 VDRL sau RPR
57 Confirmare TPHA
58 Antigen Helicobacter Pylori
59 Complement seric C3
60 Complement seric C4
61 IgG seric
62 IgA, seric
63 IgM seric
64 IgE seric
65 Proteina C reactivă
66 Factor rheumatoid
67 ATPO
68 PSA
69 free PSA
70 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
71 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
72 Urocultură Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
73 Coprocultură Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
74 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
75 Examen coproparazitologic (3 probe)
76 Depistare hemoragii oculte
77 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
78 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
79 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
80 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
81 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
82 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
83 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
84 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
85 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
86 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
87 Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
88 Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
89 Antibiograma
90 Antifungigrama

 

 

Nr. crt. Cod Denumire examinare radiologica/
imagistica medicala/
explorare functionala
    I.Radiologie-Imagistica medicala
    A.Investigatii conventionale
    1.Investigatii cu radiatii ionizante
1   Ex. radiologic cranian standard *1)
2   Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei *1)
3   Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri *1)
4   Radiografie de membre *1): a) brat; b) cot; c)antebrat; d) pumn; e) mana; f) sold; g) coapsa; h) genunchi; i) gamba; j) glezna; k) picior; l ) calcaneu
5   Examen radiologic articulatii sacro- iliace *1)
6   Ex. radiologic centură scapulară *1)
7   Examen radiologic coloana vertebrala/segment *1)
8   Ex.radiologic torace ansamblu *1)
9   Ex.radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri / Ex.radiologic torace si organe toracice *1)
10   Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)
11   Ecografie abdomen *1)
12   Ecografie pelvis *1)
13   Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi *2)
14   Senologie imagistică – /pentru un san *1)- obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala
TOTAL