Strategii în clasă pentru elevii cu ADHD

Doamna Grigore Elena Alina, psiholog la policlinica Providența, ne oferă informații despre ADHD și totodată strategii de integrare a elevilor care sunt în această situație. 

♦ Ce este ADHD?

Lipsa atenției, hiperactivitatea și impulsivitatea sunt principalele simptome care definesc sindromul deficitului de atenție cu hiperactivitate sau Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

ADHD se utilizează în general pentru toate tipurile acestui sindrom:

- Tipul predominant neatent (care nu manifestă hiperactivitatea);

- Tipul predominant hiperactiv sau implusiv (în care se încadrează cei care nu manifestă pregnant lipsa atenției);

-Tipul combinat (cel mai comun tip al acestui sindrom, care manifestă toate simptomele care definesc ADHD: lipsa atenției și a puterii de concentrare, hiperactivitatea și impulsivitatea).

În general, toți cei care lucrează în educație se confruntă la un moment dat cu probleme. Problema centrală a demersului educativ devine identificarea unor strategii didactice eficiente pentru elevii care ,,creează probleme” (elevi hiperactivi sau dezinteresaţi de activităţile şcolare).

 

♦ Plan de intervenție în clasă pentru impulsivitate

      ♦   Afirmă și reafirmă așteptări comportamentale clare pentru clasă în general, și pentru fiecare sarcină nouă în particular;

 • Lipește așteptările comportamentale prin clasă pentru a fi la îndemână;

 • Stabilește rutine clare în clasă;

 • Stabilește reguli sociale clare ce țin de spațiul social (ex: la o lungime de braț );

 • Evită timp nestructurat
 • Supervizează elevul
 • Stă aproape de elev pentru a interveni dacă acesta acționează impulsiv;
 • Oferă asistență elevului în a începe noi sarcini pentru a scădea impulsivitatea;
 • Învață elevul câteva strategii pentru timpul de așteptat(numărat, desenat);
 • Recunoaște și întărește comportamentele apropiate de cele dezirabile.

 

♦ Plan de intervenție în clasă pentru hiperactivitate:

 • Înconjoară elevul cu colegi care au tendința de a rămâne în sarcină;

 • Creează lecțiile astfel încât elevii să răspundă activ sarcinilor: să se ridice, să meargă, să scrie pe tablă;

 • Permite elevilor să stea ridicați atunci când lucrează;

 • Programează pauze regulate sau oportunități pentru elev să se miște între sesiunile de lucru;

 • Permite elevului să aibă asupra sa un obiect care să îl ajute cu agitația: o minge de strâns, etc;

 • Oferă mai multe întăriri pozitive decât negative. Vă puteți apropia de copil din când în când pentru a-l lăuda că nu a deranjat colegii,etc.

 • Consecințe negative în cazul în care copilul afișează comportamentul problematic: învățătoarea poate stabili cu copilul un semn care îi va semnala comportamentul hiperkinetic ( copilul hiperkinetic are o capacitate de autopercepție redusă);

 • Copilul se poate autoevalua la sfârșitul orei; învățătoarea va oferi un feedback pozitiv sau va încuraja copilul în cazul în care obiectivul nu a fost realizat.

 

♦ Plan de intervenție în clasă pentru neatenție:

 • Așează elevul într-un loc în clasă cu cei mai puțini stimuli externi (adesea acest loc este în față, cu spatele la restul clasei);

 • Așează elevul lângă modelele pozitive, cu o capacitate mare de atenție și de concentrare; în cazul în care nu găsiți altă soluție așezați copilul singur în bancă;

 • Limitează zgomotele care distrag atenția (picioarele băncilor, a scaunelor);

 • Folosește o combinație de elemente audio, video, vizuale și tactile;

 • Atunci când oferi instrucțiuni, pune accent pe cuvintele cheie atât verbal, cât si vizual;

 •  Mulţi dintre copiii cu ADHD reuşesc să îndeplinească mai bine sarcinile manuale sau în scris, decât cele orale. Implicându-i în sarcini manuale, stima lor de sine creşte şi permite consolidarea încrederii în sine.

 • Fii sigur că elevul este atent la tine când oferi indicații sau trasezi sarcini.

 • Formulează cerințe numai dacă ești sigur că le poți impune în situația respectivă;

 • Formulează întotdeauna doar o singură cerință;

 • Rugați copilul să vă repete cerința, dacă este posibil;

 • Rămâneți în apropierea copilului pentru a vă asigura că acesta realizează ceea ce ați cerut.

 

 

Vă stăm la dispoziție pentru informații și programări:

📧 programari.policlinica@providentamedical.ro

📱 0729 292 897, 0745 065 643

☎️ 0232 215 940

💬 WhatsApp 0729 292 897

Foto credit: pixabay