Cristina A., pacientă Secţia de Recuperare Medicală, Medicină Fizică şi Balneologie

Un spital de „bună credință” care își merită din plin felicitările și numele! Găsim aici o clădire, o lumină divină, o mângâiere din partea personalului medical care se jertfește zi de zi, oră de oră aici. O dovadă că putem atinge niveluri mărețe! O cinstea acestui oraș care, de-a lungul veacurilor, în ciuda vicisitudinilor, continuă să-L mărturisească pe
Hristos și să facă voia Lui. Oamenii de aici împletesc cununa „virtuților creștine”!

Citește despre: