Spitalul Providența angajează registrator medical

                                         

                                                         Spitalul Providența angajează Registrator Medical

 • Responsabilități principale:
 1. Înregistrează intrările şi ieşirile din spital, ţinând legătura cu celelalte compartimente;
 2. Introduce în programul informatic al unității toate datele cu privire la pacient conform legislației în vigoare și răspunde de corectitudinea și concordanța acestora (identitatea pacientului, criteriu de internare, diagnostic, codificare OMS etc);
 3. Are obligația de a completa toate câmpurile necesare din baza de date în vederea eliberării Foii de Observație;
 4. Solicită pacientului  la internare toate actele necesare: bilet de trimitere, bilet de internare, adeverinţă de salariat etc.;
 5. Respectă confidenţialitatea datelor;
 6. Completează fișa de circuit a pacientului;
 7. Completează şi ţine la zi evidenţele corespunzătoare;
 8. Efectuează lucrările de secretariat ale compartimentului, copii după foile de observaţie, scrisoarea către medicul specialist sau de familie.
 • Pe cine căutăm?

Ne dorim în echipă o persoană sociabilă, empatică și cu bune aptitudini de comunicare orală și scrisă care să pună pe primul plan mulțumirea fiecărui pacient al Spitalului Providența.

Abilităţi, calităti, aptitudini necesare:

 • atenție sporită în executarea unor sarcini repetitive;
 • discenământ și răbdare în rezolvarea unor situații stresante și/sau tensionate;
 • promovarea muncii în echipă pentru îndeplinirea obiectivelor și misiunii Spitalului Providența;
 • capacitatea de a reacționa rapid în situaţii de criză;
 • cunoștințe de operare pe calculator, procesare text Word și lucru în Excel;
 • deschidere către spiritualitate;

 

Vă așteptăm în echipa noastră!

CV-urile se vor depune pe adresa programari.spital@providentamedical.ro sau la sediul Spitalului din Şoseaua Nicolina nr. 115, în Triaj, până vineri, 21 octombrie 2022Cei selectaţi vor fi anunţaţi pentru etapa a doua a concursului, respectiv interviul şi proba practică.

Experienţa va constitui unul din factorii determinanţi ai preselecţiei.

Etichete