Protecția datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Stimate Pacient,

Spitalul Providența și Ambulatoriul Integrat – Policlinica Providența, prin natura activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale datele dumneavoastră personale. Spitalul și Policlinica Providența iau în permanență măsuri tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter personal încredințate, pe care le vom administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

1. Cum ne contactați: Spitalul Providența, Șos. Nicolina nr. 115, Iași, România, T: 0232.241.271; M. 0730. 230. 030, F: 0232. 219. 676 DPO, e-mail: dpo@providentamedical.ro

2. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri:

  • Realizarea serviciilor medicale solicitate: programarea serviciilor, transmiterea de remindere și alte detalii privind programarea, diagnosticarea, asistența medicală și/sau tratamentul pacientului; activități de telemedicină, studii epidemiologice; eliberarea rezultatelor investigațiilor clinice sau consultațiilor de specialitate sau altor documente medicale, înregistrarea pacienților, gestiunea administrativă. Furnizarea acestor date este necesară pentru ca Spitalul Providența să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la furnizarea serviciilor medicale. Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea organizării și furnizării serviciilor medicale.

* Raportări către CAS, DSP sau Ministerul Sănătății, raportări fiscale.

* În scopul efectuării operațiunilor bancare, judiciare.

* În scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale

* În scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la serviciile Spitalului Providența

* În scopul de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate, pentru a vă ține la curent cu serviciile noastre, promoțiile și/sau evenimentele pe care le organizăm, transmiterea de materiale informative.

Colectăm date cu caracter personal:

- cu funcție de identificare: nume, prenume, domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, numărul și seria cărții de identitate;

- date speciale: CNP, codul unic de asigurare, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sănătate, date biometrice, convingeri religioase, origine rasială, după caz;

- date financiare, bancare, de asigurare – număr cont, banca, tipul de asigurare, asigurator;

- alte date: ocupație, loc de muncă;

- date de contact – telefon, e-mail, adresă poștală.

3. Temeiul juridic al prelucrării:

Prelucrarea datelor în scopurile de mai sus are ca temei:

* încheierea/executarea unui contract de servicii medicale;

* obligațiile legale ce ne revin potrivit legii, prevăzute de Regulamentul CE nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Legea nr. 95/2006;

* consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului. În măsura în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare, aveți oricând dreptul de a-l retrage.

4. Durata păstrării datelor cu caracter personal:

Limităm durata de stocare a datelor dvs. Personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare și a termenelor de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală; acestea vor fi șterse în termenul prevăzut de lege.

5. Procese de profilare automată și decizii automatizate

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității dumneavoastră sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

6. Destinatarii datelor

Dezvăluim datele dumneavoastră personale unor destinatari care pot fi: autorități și instituții publice abilitate potrivit legii, asiguratorilor împuterniciți ai Spitalului Providența implicați în realizarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră și gestionarea activităților administrative ce sprijină activitatea medicală, inclusiv profesioniștii ce colaborează cu Spitalul Providența, respectând secretul profesional. Vom dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma oricărei obligații legale sau în virtutea obligațiilor noastre față de autoritatea publică sau pentru a proteja dreptulrile, proprietatea sau siguranța Spitalului Providența sau a pacienților noștri.

7. Transferul datelor în străinătate

Spitalul Providența nu va transfera datele dvs. cu caracter persoanl în țări din afara UE sau SEE sau către alte organizații internaționale.

8. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă reamintim drepturile acordate de Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016, respectiv: dreptul la informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de portabilitate a datelor. Puteți solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră. Puteți să vă opuneți prelucrării atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct.

Aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată Spitalului Providența, la sediul acesteia din Iași, Soș. Nicolina nr. 115 sau la adresa de e-mail dpo@providentamedical.ro. În cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

CONSIMȚĂMÂNT ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Spitalul Providența și Ambulatoriul Integrat – Policlinica Providența va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal – nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa poștală, adresa e-mail, telefon mobil – în următoarele scopuri:

* pentru accesul dumneavoastră în mod facil și rapid la rezultatele investigațiilor medicale efectuate în Spitalul Providența;

* marketing direct, inclusiv prin mijloace automate.

Temeiul legal pentru îndeplinirea acestor scopuri îl constituie Regulamentul CE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Legea nr. 95/2006, precum și consimțământul dumneavoastră.

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare și având în vedere termenele de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală.

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității dumneavoastră sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

Vom dezvălui datele dumneavoastră de contact către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seamna Spitalului Providența, în condițiile și limite prevăzute de lege.

Potrivit legii, aveți dreptul de informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de portabilitate a datelor. Puteți solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră.