Obiective

Providența înseamnă astăzi un spital și o policlinică, create din dragoste față de oameni!

Cu peste 15 ani în slujba sănătății, cele două așezăminte medicale sunt sprijinite și îndrumate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei și militează pentru o medicină de tip creștin, dragostea faţă de aproapele aflat în suferinţă şi o relaţie medic-pacient bazată pe încredere, respect şi compasiune.

Providența își propune să acţioneze în direcţia educaţiei pentru sănătate, aplicând preceptele creştine ale Bisericii noastre, grija faţă de cel aflat în suferinţă şi tratamentul nediferenţiat al bolnavilor.

Valorile în care credem și care ne ghidează în activitatea noastră sunt: 

  • Competență
  • Solidaritate
  • Dedicare
  • Integritate
  • Credință.

Ne dorim ca toți pacienții care ajung  în Providența să descopere valoarea medicinii  prin servicii performante, în care medicul conlucrează cu Dumnezeu în actul vindecării.    

Spitalul și Policlinica Providența sunt în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.