Centrul de Cercetare în Medicină și Spiritualitate „Providența”

Centrul de Cercetare în Medicină și Spiritualitate „Providența” este o unitate organizată  în  cadrul Spitalului Providența care are ca scop cercetarea și promovarea rezultatelor științifice care evidențiază valențele terapeutice ale vieții spirituale și avantajele abordărilor medicale integrative, care au în atenție sănătatea trupului și a sufletului.

Centrul este deschis spre colaborare cu alte unităţi de formare şi cercetare din cadrul unităților medicale și de cercetare acreditate, din țară și din străinătate.

Obiective

Centrul de Cercetare în Medicină și Spiritualitate „Providența” are ca obiective:

1. Conceperea și implementarea unor proiecte de cercetare specifice ariilor menționate, pentru  a răspunde exigențelor actuale ale cercetării medicale;

2. Formarea resurselor umane pentru educație și cercetare în domeniul medicinei, prin seminarii, programe de formare, sesiuni de comunicări științifice;

3. Promovarea și diseminarea rezultatelor care privesc medicina integrativă, și potențialul terapeutic și de prevenție pe care îl are viața spirituală, la nivelul comunității științifice din țară și străinătate, în mediul universitar, în rândul medicilor și asistentelor medicale și la nivelul publicului larg

- prin sesiuni de comunicări științifice, conferințe, seminarii și cursuri de formare;

- prin conceperea și publicarea de studii științifice, articole documentate și a știrilor cu caracter medical pentru diseminarea cercetărilor și rezultatelor care privesc dialogul dintre medicină și spiritualitate obținute în țară și străinătate.

Activități

1. În cadrul Centrului de Cercetare se organizează

(a) sesiuni de comunicări științifice, conferințe și congrese naționale și internaționale;

(b) cursuri, seminarii și programe de formare destinate pregătirii personalului medical în aria ce vizează spiritualitatea și sănătatea;

2. Centrul sprijină documentarea, realizarea și publicarea

(a) studiilor științifice, destinate personalului medical din unitățile clinice, și specialiștilor din mediul academic

(b) articolelor documentate, destinate publicului cu un nivel de pregătire medie și superioară

(c) știrilor cu caracter medical destinate publicului larg,

3. Centrul de Cercetare editează

- Revista Română de Medicină și Spiritualitate

- portalul Medicină și Spiritualitate

destinate diseminării rezultatelor care analizează și prezintă cercetări interdisciplinare ce privesc dialogul dintre sfera științelor medicale și spiritualitatea creștină.

Structura organizatorică a Centrului

1. Centrul de Cercetare are o structură organizatorică formată din 4 departamente:

a. În cadrul Departamentului de Cercetare, se organizează comunicări științifice lunare, adresate membrilor Centrului, personalului medical, cadrelor universitare, doctoranzilor, masteranzilor și studenților din aria medicală sau teologică, care prezintă rezultate din câmpul cercetării medicale relevante în aria privitoare la medicină și spiritualitate și medicină integrativă;

b. În cadrul Departamentului Programelor de Formare se organizează programe de formare adresate personalului medical și universitar, ce vizează relația dintre medicină și spiritualitate, conduita actului medical, implementarea rezultatelor recente în strategiile de tratament medical;

c. În cadrul Departamentului de Comunicare se organizează conferințe, evenimente și campanii de prevenție destinate publicului larg, care să promoveze abordarea integrativă a actului medical și relația dintre datele științelor medicale și experiența spiritualității;

d. În cadrul Departamentului Editorial se desfășoară activitatea redacțională aferentă publicațiilor:

- Revista Română de Medicină și Spiritualitate

- Portalul online - Medicină și Spiritualitate

Parteneri

  • Centrul de Neuroștiințe, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București;
  • Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

 

Centrul de Cercetare în Medicină și Spiritualitate ‚Providența’

Director executiv: diac. lect. univ. dr. Adrian Sorin Mihalache

Secretar general: Bianca Silvestru

Adresa: Spitalul Providența, Șoseaua Nicolina 115, cod poștal 700714, Iași

Cont IBAN: RO08 BACX 0000 0030 1057 8018, Unicredit Bank, CIF 5334656

Contact: tel. +40 754 232 224

Email: cercetare.providenta@gmail.com