Selecție asistent medical - rezultate finale

Actualizare 24.06.2019

Persoanele selectate pentru postul de asistent medical generalist pentru secția de oftalmologie sunt:  Darie Anca și Groper Andreea.

Mulțumim tuturor candidaților pentru participare.

 

Actualizare 04 iunie 2019

Persoanele de mai jos au fost selectate pentru etapa a doua în cadrul selecției pentru postul de asistent medical generalist pentru secția de oftalmologie:

1. AGAPE TAMARA
2. AILIESEI OANA
3. ANDRONACHE MANUELA
4. APOPEI IONELA
5. BURLACU ELENA
6. COZMA MIHAI
7. DAMASCHIN ALINA
8. FAUR MIRCEA
9. GAGEA MARIANA
10. GROPER OTILIA
11. IONEL FELICIA
12. LUPU CRISTI
13. ONOFRASI ALINA
14. PASCAL COSMINA
15. PASTRAMA OTILIA
16. RAUS IRINA
17. SANDOVICI  DIANA
18. SCARLAT ANA-MARIA
19. TUNARU ALIS
20. URSACHE RAMONA

Etapa a II-a va fi pe data de 06 iunie 2019, după următorul program:

  • probă scrisă începând cu orele 10:30
  • susținerea interviului începând cu orele 12:30

Mai jos regăsiți atașat tematica și bibliografia probei scrise.

Vă dorim mult succes!

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ PENTRU CONCURS OCUPARE POST
ASISTENT MEDICAL OFTAMOLOGIE

TEMATICA
1. Asepsia și antisepsia
2. Hemoragia și hemostaza (clasificare, clinica, compensarea pierderilor)
3. Infecțiile în chirurgie (foliculita, abcesul, septicemia)
4. Administrarea medicamentelor
5. Injecțiile (subcutanate, intramusculare,intravenoase, intradermice)
6. Pregătirea și explorarea preoperatorie a bolnavului chirurgical
7. Transfuzia de sânge (grupe sanguine și compatibilitatea de grup, indicațiile și contraindicațiile transfuziei, accidente postransfuzionale)
8. Pansamentele (clasificare, materiale necesare)
9. Puncțiile (pleurală, abdominală)
10. Drenajul în chirurgie
11. Spălăturile (gastrică,vaginală)
12. Sondajul vezicii urinare
13. Clismele
14. Îngrijiri postoperatorii (monitorizarea pacientului operat, complicațiile postoperatorii și profilaxia lor)
15. Oxigenoterapia
16. Îngrijirea și educarea pacientului colostomizat
17. Recoltarea produselor biologice și patologice
18. Bilanț hidroelectrolitic
19. Urgențele medico – chirurgicale specifice chirurgiei (colica abdominală, pancreatita acută, ocluzia intestinală, HDS, retenția acută de urină)

URGENȚE MEDICO – CHIRURGICALE
1. Urgențele aparatului cardiovascular
2. Urgențele aparatului renal
3. Urgențele abdominale
4. Șocul - abordare în urgență
5. Urgențele aparatului respirator
6. Resuscitarea respiratorie
7. Resuscitarea cardiacă

INFECȚIILE NOSOCOMIALE
1. Precauțiuni universale
2. Definiția infecției nosocomiale
3. Atribuțiile asistentului medical responsabil de salon
4. Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale:
- Definiții
- Clasificări
- Colectarea la locul de producere. Responsabilități în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activități medicale.

BIBLIOGRAFIA
1. Daschievici S., Mihăilescu M. - Chirurgie – Manual pentru cadre medii și scoli sanitare postliceale, Editura Medicală, 2005;
2. Moses C. - Cartea asistentului medical. Tehnica îngrijirii bolnavului, ed. a 7-a, Editura Medicală, 2006;
3. C. Borundel: Manual pentru cadre medii – Editura Medicală, 2000;
4. L. Titirca: Nursing: tehnici de evaluare și îngrijire acordate de asistenții medicali;
5. L. Titirca: Urgențe medico – chirurgicale, Editura Medicală, București 2001;
6. Titirca L. - Urgențe medico – chirurgicale, Editura Medicală, 2001;
7. Antohe I., Fermesanu C. - Elemente de nursing clinic, Editura Junimea, 2003;
8. Alexa I. - Medicina internă. Noțiuni de bază, Editura Junimea, 2004;
9. Cimpoiesu D. - Ghiduri și protocoale în medicina de urgență, Editura PIM, 2007;
10. ORDIN nr.961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;
11. ORDIN M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
12. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;
13. ORDIN nr. 1. 101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
14. E. Scorțanu – Îngrijiri în boli interne și specialitățile înrudite, Manual pentru asistente medicale generalist, Ediția 2008;
15. Udma Florica & Colaboratorii – Proceduri de nursing1, Ex.Ponto, Constanța, 2007, Asociația de nursing din România;
16. Udma Florica & Colaboratorii – Proceduri de nursing2, Ex.Ponto, Constanța, 2009, Asociația de nursing din România.

Etichete