Investigațiile și tratamentele care sunt decontate de către casa de asigurăriServicii contractate de Spitalul Providenta cu CAS Iasi
Nt. crt. Analize medicale
1 Hemoleucograma completa-hemoglobina,hematocrit,numaratoare eritrocite,numatatoare leucocite,numaratoare tormbocite,formula leucocitara indici eritrocitari
2 Numărătoare reticulocite
3 Examen citologic al frotiului sanguin               
4 VSH                                                    
5 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO    
6 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh    
7 Timp Quick  și INR   (International Normalised Ratio)
9 APTT
10 Fibrinogenemie   
11 Proteine totale serice                                
12 Electroforeza proteinelor serice                
13 Feritină serică
14 Uree serică                                           
15 Acid uric seric   
16 Creatinină serică  
17 Bilirubină totală                                     
18 Bilirubină directă                                   
19 Glicemie                                         
20 Colesterol seric total                                 
21 HDL colesterol                                     
22 LDL colesterol                                      
23 Trigliceride serice                                  
24 TGP                                                    
25 TGO                                                  
26 Creatinkinaza CK
27 Gama GT                                                 
28 Fosfatază alcalină                                  
29 Sodiu seric   
30 Potasiu seric                                          
31 Calciu seric total                                 
32 Calciu ionic seric                                
33 Magneziemie    
34 Sideremie  
35 Fosfor  (fosfat seric)
36 Examen complet de urină (sumar + sediment)    
37 Dozare proteine urinare   
38 Microalbuminuria (albumină urinară)
39 Dozare glucoză urinară   
40 Creatinină urinară 
41 TSH   
42 FT4   
44 Hormonul foliculinostimulant FSH                                                    
45 Hormonul luteinizant (LH)                                                
46 Cortizol                                               
47 Testosteron
48 Estradiol                                              
49 Progesteron                                             
50 Prolactină                                             
51 Anti-HAV IgM                                     
52 Ag HBs (screening) 
53 Anti HCV                                  
54 Testare HIV la gravidă                          
55 ASLO                                                   
56 VDRL  sau RPR  
57 Confirmare TPHA    
58 Antigen Helicobacter Pylori
59 Complement seric C3                                    
60 Complement seric C4                                    
61 IgG seric                                              
62 IgA, seric                                             
63 IgM seric                                              
64 IgE seric                                              
65 Proteina C reactivă    
66 Factor rheumatoid                                       
67 ATPO
68 PSA                                                   
69 free PSA  
70 Examen bacteriologic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                            
71 Examen fungic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  
72 Urocultură Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana
73 Coprocultură Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                        
74 Examen micologic materii fecale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  
75 Examen coproparazitologic (3 probe)     
76 Depistare hemoragii oculte                                
77 Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                                
78 Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  
79 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana
80 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica
81 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana
82 Examen fungic  din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica
83 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana  
84 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica 
85 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana
86 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica
87 Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana
88 Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica
89 Antibiograma   
90 Antifungigrama  

 

 
Nr. crt. Cod Denumire examinare radiologica/ imagistica medicala/ explorare functionala
    I.Radiologie-Imagistica medicala
    A.Investigatii conventionale
    1.Investigatii cu radiatii ionizante
1   Ex. radiologic cranian standard *1)
2   Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei *1)
3   Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri *1)
4   Radiografie de membre *1): a) brat; b) cot; c)antebrat; d) pumn; e) mana; f) sold; g) coapsa; h) genunchi; i) gamba; j) glezna; k) picior; l ) calcaneu
5   Examen radiologic articulatii sacro- iliace *1)
6   Ex. radiologic centură scapulară *1)
7   Examen radiologic coloana vertebrala/segment *1)
8   Ex.radiologic torace ansamblu *1)
9   Ex.radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri / Ex.radiologic torace si organe toracice *1)
10   Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)
11   Ecografie abdomen *1)
12   Ecografie pelvis *1)
13   Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi *2)
14   Senologie imagistică – /pentru un san *1)-  obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala
TOTAL